تصاویر استوک به تصاویر با کیفیت و رزولوشن بالا که برای طراحی بنر ها، استند ها و بسیاری از بروشور ها و کاتالوگ ها مورد استفاده قرار می گیرند گفته می شود. از این تصاویر استوک موجود در گرافی ماین می توان بدون افت کیفیت در صنعت چاپ و تبلیغات استفاده نمود.