تصاویر PNG

تصویر png، فایل png، تصویر دوربری شده یک نوع فایل تصویری است که معمولا برای اضافه کردن شفافیت به یک تصویر وب مانند :لوگو استفاده می شود. قابلیت بارز این فورمت یعنی PNG که مخصوصاً طراحان وب رو به سمت خودش جذب کرده ، شیوه ذخیره رنگها به صورت palette است.امکان دانلود تصویر png ( دانلود تصویر دوربری شده ) در دسته بندی های مختلف در گرافی ماین فراهم شده است. این نوع فایل ها در حال حاضراز رایج ترین فرمت تصویر وب است . این فایل ها همچنین می تواند در اکثر برنامه های ویرایش تصویر باز و ویرایش شود.

[the_grid name=”png”]